Tingimused

Tere tulemast Naturalliance-EE kodulehele. Kui jätkad selle veebilehe sirvimist ja kasutamist, siis nõustud järgmiste mõistete ja kasutustingimustega, mis kooskõlas meie privaatsuspoliitikaga reguleerivad Naturalliance-EE ja sinu suhtlemist seoses selle veebilehega, ning kohustud neid järgima. Kui sa ei nõustu mõnega neist tingimustest, palun ära kasuta meie veebilehte. Mõiste "Naturalliance-EE" või "meie" viitab veebilehe omanikule, kelle registrijärgne asukoht on [sisesta firma aadress]. Mõiste "sina" või "teie" viitab kasutajale või vaatajale meie veebilehel. Selle veebilehe kasutamine toimub vastavalt järgmistele kasutustingimustele: • Selle veebilehe lehekülgede sisuks on üldine informatsioon üldiseks kasutamiseks. Seda võib muuta ilma ette teatamata. • Ei meie ega keegi kolmandatest isikutest ei anna veebilehel mistahes konkreetsel eesmärgil pakutava informatsiooni ja materjalide täpsuse, ajakohasuse, esitamisviisi, täielikkuse või sobivuse garantiid. Sa oled teadlik, et selliselt esitatud teave ja materjalid võivad sisaldada ebatäpsusi või vigu ja me välistame selgesõnaliselt vastutuse selliste ebatäpsuste või vigade suhtes, mis on jäävad seadustega lubatu piiridesse. • Sellel veebilehel asuva mis tahes teabe või materjali kasutamine toimub täielikul omal vastutusel, meie ei vastuta selle eest. Sina ise vastutad, et iga toode, teenus või teave sellel veebilehel vastab sinu konkreetsetele nõuetele. • See veebileht sisaldab materjali, mis kuulub või on litsentseeritud meile. See materjal sisaldab disaini, kujundust, väljanägemist ja graafikat. Paljundamine on keelatud, välja arvatud kui see toimub koos autoriõiguse märkega, mis moodustab ühe osa nendest tingimustest. • Kõigi sellel veebilehel esitatud kaubamärkide puhul, mis ei ole kellegi omand või mille kasutamine ei ole litsenseeritud, nende käitaja/operaator on veebilehel viidatud. • Selle veebilehe omavoliline kasutamine võib tekitada kahju hüvitamise nõude ja / või on kriminaalkuritegu. • Veebileht võib ajuti sisaldada linke teistele veebilehtedele. Need lingid on esitatud sinu mugavuse tagamiseks et pakkuda lisateavet. See ei tähenda, et me toetame neid veebilehti. Me ei oma mingit vastutust lingitud veebilehe(-lehtede) sisu kohta. • Selle veebilehe kasutamine ja kõik sellest tulenevad vaidlused on allutatud Inglismaa, Põhja-Iirimaa, Šotimaa ja Wales'i seadustele.